petak, 4. travnja 2008.

Istorija Škole


JU OŠ "Brčanska Malta"osnovana je 1973.godine. Prvi naziv ove škole je bio "Sedam Sekretara SKOJ-a.Osnovna škola "Brčanska malta" broji do sad više od 700 učenika, osmogodišnjeg i devetogodišnjeg obrazovanja. Ove godine škola je dobila novog direktora koji je predavao tjelesni i zdavstveni odgoj u ovoj školi. Njegovo ime je Husejn Hećimović. Pored njega našu školu vodi vijeće učenika, roditelja i nastavnika, koji predlažu razne ideje za dobrobit naše škole, i to se svi trude da to realizuju i poboljšaju našu školu.


Semir Hadžić