petak, 4. travnja 2008.

Bežićni internet

Dana 24.03.2008 g. JU OŠ "Brčanska Malta Prikljućena je na bežićni internet.To je donacija Wispi internet centra.Poćelo je ukljućenje svih škola na wispi bežićnu mrežu.
Semir Hadžić